ÖZEL MEDİMAFRA HASTANESİ
Aydoğan Yılmaz

Aydoğan Yılmaz

Mail: aydoganyilmaz@karadenizhaber.com.tr

YÖNETİMDE ÖNEMLİ BİR HANDİKAP

YÖNETİMDE ÖNEMLİ BİR HANDİKAP : YÖNETEMEMEK YA DA YÖNETİLMEMEK

Yönetsel sistem veya yöneticilerin mantığı açısından; kişinin kolaylıkla yönetilememesi veya kişinin başkaları tarafından yönetilmeye direnmesi, istenmeyen bir durumdur. Aslında burada problemin kaynağı olarak, iki farklı durum söz konusudur. Birincisi, kişilerin temel kotlarının ve karakter yapısının tek yanlı olarak yönetilmeye uygun olmamasıdır. İkincisi ise, kişinin bilinçli olarak başkalarınca yönetilmek istenmesine izin vermemesi ya da teslim olmamasıdır.

 

Birinci durumda kişi, farkında olmadan ve temel kotlarının ya da tiklerinin harekete geçmesi dolayısıyla, yönetilme çabalarına yönelik olarak, kendine özgü soğuk ve mesafeli bir duruş sergiler. Bu insanların tipolojisi, entelektüel ve tasarımcı bir kişiliği temsil eder. Yani bunlara; sorgulayan veya kolayca teslim olmayan, hatta yönetime ortak olmayı isteyen, yönetişimden yana tavır koyan, kişilik tipi de denilebilir. Bunları yönetmek zordur. Çünkü bunlar, yönetme konusunda irade ortaya koyarak, yönetimde yanlış ve etik dışı eylemlerin yapılmasına müsaade etmezler. Keskin davranışlarından dolayı, bu insanlar yönetim tarafından, yönetsel sisteme döşenmiş bir mayın olarak kabul edilir ve genelde yönetsel sistemde devre dışı bırakılırlar.

 

İkinci durumdaki kişi ya da kişiler; bağımsızlığına düşkün, yönetilme yerine yönetmeyi tercih eden, bütün eylemlerini bilinçli ve planlı şekilde gerçekleştiren tiplerdir. Bunlara lider kişilik tipolojisi de denilir. Lider tipolojisinin bazı temel özellikleri vardır. Söz konusu bu özellikler; bağımsızlık, muhatabını ikna etme, etki alanı oluşturma, değişim konusunda rol model olma, idealizm, kalıcı bir duruşa sahip olma vb. şeklinde sıralanabilir. Böylesi özelliklere sahip olan kişiler, problem olarak görüldükleri için, çalıştığı kurumlarda,  baskı altına alınarak, kurumdan dışlanırlarZira lider kişilik tipolojisine sahip olan bu insanların, şahsiyetlerini ortaya koyma noktasında gösterecekleri irade, idareye hakim olan grubu rahatsız eder. Yani yönetim erkini bir şekilde ele geçiren ekip, lider tipolojisini temsil eden kişilerin karizmatik özelliklerinin baskısını üzerlerinde htikleri veya onları bir şekilde eğip bükemedikleri için, onlar üzerinde baskı kurarak ya da onları tahrik ederek yanlışa sevk ederler. Kişilik hakları konusunda hassas olan bu tipler, maalesef sık sık ve genelde çoklukla bu tuzağa düşerler. Böylece yönetenlerin ekmeğine de yağ sürmüş olurlar.

 

Yöneten- yönetilen zıtlaşması, tarihsel süreç içerisinde binlerce hatta milyonlarca kez yaşanmıştır. Bundan sonra da yaşanmaya devam edecektir. Bu zıtlaşmayı azaltmanın yolu, yöneten- yönetilen ilişkisinde paylaşma ve paslaşma geleneğini öne çıkarmaktan geçer. Salt yönetimci duyguların yerine, alt kademe elemanlarına güvenerek yetki devrinde bulunmak, tarafların bir birlerini yanlış anlamalarını önler. Ben, sen gibi tek taraflı olarak kişilerin nefsini azdıran bir dil yerine, biz gibi kimseyi dışlamayan, herkesin enerjisinden yararlanmayı amaçlayan bir dil geliştirip, kullanmalıyız diyorum.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar